เทียนนะโมพุทธายะ

เทียนนะโมพุทธายะ เทียนศิริมงคล เทียนอักขระ 5คำพุทธคุณใหญ่ มีทั้งหมด 10สี (7สีวันเกิด เขียว 2 เขียว และขาวกับดำ)

Visitors: 307,541